Лекция историка-писателя А. А. Черемина «Пандемии на Руси»